Dyrekcja

Dyrektor Kolegium MISH UW
Prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Z-ca Dyrektora Kolegium MISH ds. studenckich
Koordynator programu Erasmus
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
mgrajper@poczta.onet.pl
Z-ca Dyrektora Kolegium MISH UW ds. kontaktów z wydziałami
doc. dr Anna Rosner
Z-ca Dyrektora Kolegium MISH UW ds. tutoringu
dr hab. Marek Węcowski