Rozliczenie Erasmus+ w Kolegium MISH

W celu rozliczenia wyjazdu w ramach programu Erasmus+ student papierową wersję Transcript of Records ze stopniami przeliczonymi przez koordynatora ds. Erasmus i jego podpisem przynosi do sekretariatu Kolegium MISH.