Minima programowe

Archiwalne minima programowe
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
(do roku 2015/2016)
Instytut Dziennikarstwa
Instytut Nauk Politycznych    
Instytut Polityki Społecznej
Instytut Stosunków Międzynarodowych    
Instytut Europeistyki    
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
(od roku 2016/2017)
Dziennikarstwo i Medioznawstwo
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
(od roku 2016/2017)
Instytut Europeistyki
Instytut Nauk Politycznych
Instytut Polityki Społecznej
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
Instytut Socjologii    
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych  
Wydział Historyczny Instytut Archeologii    
Instytut Etnologii    
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych    
Instytut Historyczny
Instytut Historii Sztuki    
Instytut Muzykologii
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Lingwistyki Stosowanej
Instytut Rusycystki  
Wydział Neofilologii Instytut Anglistyki    
Instytut Germanistyki    
Instytut Romanistyki  
Isntytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich    
Katedra Italianistyki    
Katedra Hungarystyki    
Wydział Orientalistyczny Katedra Arabistyki i Islamistyki    
Katedra Azji Południowej    
Katedra Języków i Kultur Afryki    
Zakład Egiptologii    
Zakład Hebraistyki    
Zakład Iranistyki    
Katedra Japonistyki    
Zakład Koreanistyki
Zakład Sinologii    
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej    
Zakład Wschodu Starożytnego    
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wydział Pedagogiczny    
Wydział Polonistyki Instytut Filologii Klasycznej    
Instytut Kultury Polskiej    
Instytut Literatury Polskiej  
Instytut Języka Polskiego
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej    
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki    
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjoalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych    
Instytut Profilaktyki Społecznej
Wydział "Artes Liberales" artes liberales
antropozoologia
cywilizacja śródziemnomorska    
filologia nowogrecka    
Ośrodek Studiów Amerykańskich  
Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA)
(do roku 2016/2017)
 
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)