Archiwum minimów programowych

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Dziennikarstwa


Instytut Nauk Politycznych    
Instytut Polityki Społecznej
Instytut Stosunków Międzynarodowych    
Instytut Europeistyki    
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
Instytut Socjologii    
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych  
Wydział Historyczny Instytut Archeologii    
Instytut Etnologii    
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych    
Instytut Historyczny
Instytut Historii Sztuki    
Instytut Muzykologii
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Wydział Lingwistyki Stosowanej  
Wydział Neofilologii Instytut Anglistyki    
Instytut Germanistyki    
Instytut Romanistyki    
Isntytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich    
Katedra Italianistyki    
Katedra Hungarystyki    
Wydział Orientalistyczny Katedra Arabistyki i Islamistyki    
Katedra Azji Południowej    
Katedra Języków i Kultur Afryki    
Zakład Hebraistyki    
Zakład Japonistyki i Koreanistyki    
Zakład Sinologii    
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej    
Zakład Iranistyki    
Zakład Wschodu Starożytnego    
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Wydział Pedagogiczny    
Wydział Polonistyki Instytut Filologii Klasycznej    
Instytut Kultury Polskiej    
Instytut Literatury Polskiej  
Instytut Języka Polskiego
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej    
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki    
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjoalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych    
Instytut Profilaktyki Społecznej
Wydział "Artes Liberales" cywilizacja śródziemnomorska    
filologia nowogrecka    
Ośrodek Studiów Amerykańskich  
Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA)  
Kolegium Artes Liberales
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)