Moduł MISH 2012

Lista zajęć, które zaliczają Moduł MISH w roku akad. 2012/13

Rok akademicki 2012/13
Moduł humanistyczny:

 1. Semiotyka kultury - prof. Z Kloch (4012-016)
 2. Kultura w zwierciadle literatury - dr A. Zalewska (4012-120B)
 3. Biblia w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia - prof. P. Stępień (4012-122B)
 4. Antyk w PRL-u. Medea. Odys - dr M. Mizera (4012-137C)
 5. Molier - próba nowej lektury - dr M. Mizera (4012-141C)

Semestr letni 2012/13:
Moduł humanistyczny:

 1. Bałkańskie miejsca pamięci - prof. dr hab. Jolanta Sujecka (4012-BMP)
 2. Kultura i komunikowanie - prof. Z Kloch (4012-002)
 3. Tradycja prawa rzymskiego w zjednoczonej Europie - prof. W. Wołodkiewicz (4012-008B)
 4. Podstawy negocjacji - dr Agnieszka Budzyńska-Daca (4018-KONW40-CLASS)
 5. Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów - prof. UW dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (4018-CW2-CLASS)
 6. Gatunek: wywiad, czyli pytania o rozmówców, rozmowę i tekst - dr Przemysław Kaniecki (4018-KONW101-CLASS)
 7. Metafora i poznanie - prof. dr hab. Zbigniew Kloch (4012-017)
 8. Od teorii deliberacji do praktyk partycypacyjnych - dr Paweł Marczewski (4018-SEM37-CLASS)
 9. Freak-humanistyka, czyli humanizm w dobie anty-humanizmu - prof. UW dr hab. Jan Miernowski (4018-KONW96-CLASS)
 10. Wschodnia, Zachodnia, Środkowa? Podział Europy w oczach podróżników, pisarzy i historyków w XVIII-XX wieku - dr Łukasz Mikołajewski (4018-SEM38-CLASS)
 11. Filozofia polityczna Williama Shakespeare’a - dr hab. Piotr Nowak (4018-KONW99-CLASS)
 12. Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia jako projekt kulturowy - dr Irina Tatarova (4018-KONW88-CLASS)
 13. Fantazje na temat natury, podmiotu i polityki. Wokół Bruno Latoura - prof. UW dr hab. Szymon Wróbel (4018-KONW94-CLASS)

Moduł matematyczno-przyrodniczy:

 1. Biologia dla humanistów - dr Agnieszka Kloch (4018-KONW98-CLASS)
 2. Biologiczne podstawy zachowania -dr Marta Wrzosek (4018-WYK8-CLASS)

Semestr zimowy 2012/13:
Moduł humanistyczny:

 1. Kultura i komunikowanie - prof. Z Kloch (4012-002)
 2. Teksty i interpretacje - prof. Z Kloch (4012-140C)
 3. Klasyczne idee socjologii - dr Marta Bucholc (4018-KONW47-CLASS)
 4. Klasyczne idee polityki - dr hab. Andrzej Waśkiewicz (4018-KONW21-CLASS)
 5. Ustroje państwowe: instytucje i ich dzieje - prof. dr hab. Marek Wąsowicz (4018-WYK2-CLASS)
 6. Bóg czy bogowie? Kulturowe implikacje idei monoteistycznej - prof. Stanisław Obirek (4018-KONW77-CLASS)
 7. Ekyklios paideia - prof. dr hab. Joanna Partyka, dr Łukasz Wróbel (4018-KONW89-CLASS)
 8. Przeszłość i tożsamość - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (4018-KONW52-CLASS)
 9. Performatywy przemocy. Teorie i praktyki - prof. Ryszard Koziołek (4018-KONW80-CLASS)
 10. Przyzwoitość w mediach. Mechanizmy podejmowania decyzji moralnej - dr Elżbieta Olechowska (4018-SEM30-CLASS)

Moduł matematyczno-przyrodniczy:

 1. Instytucje gospodarki rynkowej - dr Maciej Tymiński (4018-KONW90-CLASS)
 2. Rzut oka na współczesną matematykę - prof. dr hab. Paweł Strzelecki (4018-KONW59-CLASS)
 3. Ewolucja biologiczna - prof. dr hab. Paweł Golik (4018-WYK3-CLASS)
 4. Podstawy wiedzy o klimacie i jego zmianach - prof. dr hab. K. Błażejczyk, Joanna Wieczorek  (4018-SEM1-CLASS)

Szczegóły zajęć w USOSweb