Moduł MISH 2013/2014

Moduł społeczny w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

4018-CW2-CLASS Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów
4018-CW4-CLASS Instytucje kultury we współczesnych społeczeństwach.
4018-KON139-CLASS Komu potrzebna jest szkoła
4018-KON140-CLASS Dlaczego Aborygeni zjedli Cooka? Problem interpretacji w antropologii
4018-KONW1-CLASS Współczesne ustroje państwowe
4018-KONW26-CLASS Przywództwo i zarządzanie
4018-KON153-CLASS Źródła kultury prawnej zjednoczonej Europy
4018-KONW3-CLASS Społeczeństwo obywatelskie - teoria i praktyka
4018-SEM30-CLASS Przyzwoitość w mediach
4018-SEM46-CLASS Język, kultura, komunikowanie
4018-KON151-CLASS Cenzura: zjawisko i formy (na wybranych przykładach)
4018-KON152-CLASS Analiza bieżących wywiadów prasowych
4018-KONW21-CLASS Klasyczne idee polityki i nauki o polityce
4018-KONW62-CLASS Wartości i polityka. Konstytucyjny system organów państwowych
4018-KON150-CLASS Wokół wywiadów. Od zdarzenia rozmowy do redakcji i druku tekstu

Moduł humanistyczny w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

4018-KON155-CLASS René Girard o przemocy, upiornych sobowtórach, zazdrości i rzeczach ukrytych od narodzin świata
4018-KON133-CLASS Apokalipsy Szekspira
4018-KON136-CLASS Science and Christianity: Charting a Complex Relationship
4018-KON137-CLASS Christian Theology: Foundational Issues and Central Debates
4018-KON144-CLASS Filozofia techniki
4018-CW5-CLASS Voicing the Other: Transgressive Texts, Acts, and Thought. Part I.
4018-KON130-CLASS Lektury Równoległe
4018-KON132-CLASS Współczesna literatura francuska wyrażająca żydowską wrażliwość
4018-KON134-CLASS Posthumanism: theories & practicies
4018-KON135-CLASS Transspecies becomings: philosophy; literaturę; visual culture
4018-KON138-CLASS Jedna Europa i wielość kultur
4018-KON142-CLASS Rozczytywanie dramatu
4018-KON149-CLASS Sokolnictwo: relacja człowiek - ptak
4018-KONW96-CLASS Freak-humanistyka, czyli humanizm w dobie anty-humanizmu.
4018-KON147-CLASS Metafora i poznanie
4018-KON118-CLASS Tańczyć w okowach. Sztuka i polityka w czasach totalitaryzmu: wariant włoski
4018-KON145-CLASS Teatr i dramat
4018-KON146-CLASS Rekonstrukcje: Sofokles, Neron, Molier, Wyspiański, Swinarski
4018-KON143-CLASS Chaos faktyczności, żarna języka
4018-KON131-CLASS Wielkie dzieła literatury francuskiej
4018-KON157-CLASS Language as a "window" into "exotic" cultures

Moduł przyrodniczy w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

4018-KON154-CLASS Historia wszechświata, historia człowieka ? w poszukiwaniu znaczeń i warsztatu badacza
4018-KON156-CLASS Przyroda a piękno: między biologią a kulturą
4018-WYK3-CLASS Ewolucja biologiczna
4018-WYK8-CLASS Biologiczne podstawy zachowania

Moduł humanistyczny w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014
4018-CW5-CLASS Voicing the Other: Transgressive Texts, Acts, and Thought. Part I. (Voicing the Other: Transgressive Texts, Acts, and Thought. Part I.) Paweł Wojtas
4018-KON110-CLASS Teksty i interpretacje (Texts and Interpretations)  Zbigniew Kloch
4018-KON111-CLASS Pułapki pamięci. Co i dlaczego pamiętamy? (The Traps of Memory. What Do We Remember and Why?)  Stanisław Obirek
4018-KON112-CLASS Przekroczyć biopolitykę (Beyond Biopolitics)  Szymon Wróbel
4018-KON113-CLASS Herder's Philosophical Thought (Herder's Philosophical Thought)  Thomas Norgaard
4018-KON114-CLASS Liberal Education and the Modern University (Liberal Education and the Modern University)  Thomas Norgaard
4018-KON115-CLASS Bałkańskie miejsca pamięci (Balkan Sites of Memory) Jolanta Sujecka
4018-KON121-CLASS Początki kultury chrześcijańskiej. Między judaizmem a cywilizacją grecko-rzymską (The Beginnings of Christian Culture between Judaism and the Greek-Roman Civilization) Henryk Pietras
4018-KON122-CLASS Od Homera do komputera. Hipertekst na papierze i w środowisku elektronicznym (From Homer to Computers. Hypertext on Paper and in the Electronic Environment) Marek Troszyński
4018-SEM39-CLASS Serial telewizyjny. Geneza, proces twórczy, funkcje (Television series: Origin, Creative Process, Functions) Elżbieta Olechowska
4018-SEM46-CLASS Język, kultura, komunikowanie (Language, culture, communication) Zbigniew Kloch
4018-CW1-CLASS English for Academic Purposes (English for Academic Purposes)  Piotr Szymczak, Paweł Wojtas
4018-KON108-CLASS Biblia w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia (The Bible in Early Culture. Literature ? Theology ? Iconography)  Paweł Stępień
4018-KON116-CLASS Wyspiański i jego lektury (Wyspiański and What He Read) Michał Mizera
4018-SEM41-CLASS Kultura w zwierciadle literatury (Culture in the Mirror of Literature) Agata Zalewska
Moduł matematyczno przyrodniczy w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014
4018-KON125-CLASS Historia wszechświata, historia człowieka (The history of the universe, the history of human) Jarosław Włodarczyk
4018-KON129-CLASS Matematyka poglądowa (Mathematics and the imagination) Witold Sadowski
4018-SEM34-CLASS Funkcjonowanie umysłów innych zwierząt. Wstęp do etologii poznawczej. (The functioning of other animals’ minds. Introduction to cognitive ethology) Maciej Trojan
4018-WYK3-CLASS Ewolucja biologiczna (Biological evolution) Paweł Golik