Moduł MISH 2014/2015

Moduł humanistyczny

Zajęcia w semestrze zimowym

 

Tytuł zajęć Numer USOS
1
Inscenizacje teatralne Dziadów a filmowa adaptacja dramatu 4018-KON159-CLASS
2
Tajemnice rękopisów Juliusza Słowackiego 4018-KON160-CLASS
3
Zmiany paradygmatu religijności 4018-KON161-CLASS
4
Tematy kulturowe w ujęciu francuskim 4018-KON170-CLASS-OG
5
Widowiska muzyczne w kulturze 4018-KON177-CLASS
6
Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia - 4018-KON181-CLASS
7
Detektywi wielcy i mali. Ewolucja postaci w literaturze i telewizji 4018-KON190-CLASS
8
Tradycje antyczne i biblijne w kulturze dawnej i współczesnej 4018-KONW87-CLASS
9
Teksty i interpretacje 4018-KON110-CLASS
10
 Próby stolikowe. Wieloaspektowa analiza dramatów 4018-KON180-CLASS
11
Wizualność od Grecji starożytnej do estetyki cyfrowej. Archeologia obrazu II 4018-KON163-CLASS
12
Z dziejów pisma. 4018-KON165-CLASS-OG
13
Platonism and the Western World 4018-KON192-CLASS
14
Kultura w zwierciadle literatury 4018-SEM41-CLASS
Zajęcia w semestrze letnim
1
Praktyki i struktury. Myślenie po modernizmie 4018-KON229-CLASS-OG
2
Ateny i Sparta w kulturze polskiej 4018-KON233-CLASS-OG
3
Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa 4018-KON243-CLASS-OG
4
Metafora i poznanie 4018-KON147-CLASS-OG
5
Intelektualiści i globalna rzeczywistość kulturowa 4018-KON219-CLASS-OG
6
Dramat Wielkiego Tygodnia w tzw Wielkich Księgach kultury europejskiej: Dante,  Molier, Goethe, Mickiewicz, Słowacki, Dostojewski 4018-KON220-CLASS-OG
7
Dyktatura 4018-KON194-CLASS
8
Drogi i rozdroża badań porównawczych 4018-KON260-CLASS
9
Między duchem a literą. Współczesne metody interpretacji Biblii 4018-KON212-CLASS-OG
10
Człowiek Montaigne’a albo miłość własna 4018-KON224-CLASS-OG
11
Codzienność - wynajdywana, myślana, przeżywana i przesypiana 4018-KON225-CLASS-OG
12
Historia naturalna destrukcji albo czytanie W. G. Sebalda 4018-KON226-CLASS-OG

Moduł przyrodniczy

Zajęcia w semestrze zimowym

 

Tytuł zajęć Numer USOS
1
Kataklizmy geologiczne 4018-KON204-CLASS
2
Historia Biologii- biologia historii 4018-KON203-CLASS
3
Biologiczne podstawy zachowania 4018-WYK8-CLASS
4
Ewolucja biologiczna 4018-WYK3-CLASS
5
Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta 4018-KON196-CLASS
6
Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 4018-KON199-CLASS
7
Zwierzęta w sztuce i literaturze 4018-KON206-CLASS
8
Ciała-palimpsesty: Kulturowe, biologiczne i biotechnologiczne atlasy ciał 4018-KON205-CLASS
9
Culture Beyond Homo Sapiens 4018-KON207-CLASS
10
Ecohistory of our civilization. Indywidualne szkolenie przyrodnicze 4018-KON208-CLASS
11
Ewolucja wszechświata i zycia 4018-KON209-CLASS
12
Entangled relationships between humans, non-human animals and plants 4018-KON210-CLASS
Zajęcia w semestrze letnim
1
Podstawy wiedzy o klimacie i jego zmianach 4018-SEM1-CLASS
2
Przyroda a piękno 4018-KON156-CLASS
3
Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów cz.2 4018-KON241-CLASS
4
Zwierzęta w życiu dawnych społeczeństw ludzkich 4018-KON245-CLASS
5
Prawne aspekty stosunków między człowiekiem a zwierzęciem 4018-KON246-CLASS
6
Introduction to comparative psychology 4018-KON248-CLASS
7
Humans and Their Great Ape Cousins 4018-KON249-CLASS
8
Humankind's Place in Nature 4018-KON250-CLASS
9
Symbolika zwierząt polskiego średniowiecza 4018-KON252-CLASS
10
Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej 4018-KON253-CLASS
11
Culture, nature and man. The story of humankind 4018-KON254-CLASS
12
Czego możemy nauczyć się od konia? Przywództwo, komunikacja, praca w zespole 4018-KON251-CLASS
13
Medycyna i dylematy świata współczesnego 4018-KON231-CLASS
14
Matematyka jako wyzwanie intelektualne 4018-KON244-CLASS
15
Widzenie świata w naukach ścisłych i technicznych 4018-KON247-CLASS

Moduł społeczny

Zajęcia w semestrze zimowym

 

Tytuł zajęć Numer USOS
1
Socjologia z wyobraźnią 4018-KON164-CLASS
2
Kto czyta książki? Czytelnictwo, zmiana i struktura społeczna. 4018-KON185-CLASS
3
Co antropolog wiedzieć powinien?. 4018-KON198-CLASS
Zajęcia w semestrze letnim
1
Tytoń, praca, biografia. Warsztaty analizy wywiadów z pracownikami przemysłu tytoniowego 4018-KON215-CLASS-OG
2
Zabójstwo i polityka 4018-KON213-CLASS
3
Ciała polityczne i ich reprezentacje w kulturze dawnej i współczesnej 4018-KON234-CLASS-OG
4
Wartości i polityka 4018-KON258-CLASS-OG
5
Anatomia przywództwa 4018-KON239-CLASS-OG
6
Źródła kultury prawnej zjednoczonej Europy 4018-KON153-CLASS-OG