Ogłoszenia Dyrekcji

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 15 stycznia 2019 w sprawie rozpisania konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH  

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia ekwiwalentów zajęć dla przedmiotu semiotyka logiczna


Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie składania dokumentacji koniecznej do obrony pracy dyplomowej


Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie nadania Regulaminu użytkowania sali 221 udostępnionej przez Kolegium MISH na działalność studencką


Treść zarządzenia
Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie nadania Regulaminu użytkowania sali 221 udostępnionej przez Kolegium MISH na działalność studencką


Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie zasad kontynuacji współpracy z tutorem przypadku kontynuowania studiów w Kolegium MISH na drugim stopniu na tym samym kierunku studiów


Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 24 października 2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Grantowej


Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 12 października 2017 w sprawie utworzenia funduszu nagród regulaminowych i specjalnych


Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 6 października 2017 w sprawie powołania Rady Grantowej


Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 6 października 2017 w sprawie rozpisania konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH


Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 lipca 2017 w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH


Treść zarządzenia

Postanowienie Dyrektora Kolegium MISH z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników głosowania na przedstawicieli tutorów w Radzie Kolegium MISH


Treść postanowienia

Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH UW nr 1/2016

Zarządzam wprowadzenie ekwiwalentów zajęć dla Semiotyki logicznej(przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin), obowiązkowych dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych w Kolegium MISH, w formie następujących przedmiotów:


1. Logika I (Instytut Filozofii UW, przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin);
2. Logika i teoria mnogości I i II (Instytut Filozofii UW, 2 przedmioty semestralne, w sumie: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, 2 egzaminy);
3.
Logika matematyczna (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, przedmiot semestralny: 30 godz. ćwiczeń i 30 godz. wykładu, egzamin).

Studenci mogą zapisywać się na wyżej wskazane zajęcia według zasad określonych w opisie przedmiotu i w ramach określonych przez jednostkę prowadzącą limitów miejsc.

Studenci, którzy zdecydują się na ekwiwalentyzowanie Semiotyki logicznej wyżej wymienionymi przedmiotami nie muszą składać podań w tej sprawie; należy jedynie umieścić stosowną adnotację w planie semestralnym lub rocznym.


prof. dr hab. Marek Wąsowicz, Dyrektor Kolegium MISH


Zarządzenie nr 14 Dyrektora Kolegium MISH UW

Na wniosek Zarządu Samorządu Studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych ogłaszam wprowadzenie ekwiwalentów zajęć dla Semiotyki logicznej (przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin, 9 ECTS, kody USOS: 3501-DF2S i 3501-DF2S2), obowiązkowych dla studentów I roku, w formie następujących przedmiotów:
1. Logika I(Instytut Filozofii UW, przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin, 12 ECTS, kody USOS: 3501-DO1L dla wykładu prof. Hołówki oraz 3501-DO1L2 dla wykładu prof. Omyły),
2. Logika matematyczna(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, przedmiot semestralny: 30 godz. ćwiczeń i 30 godz. wykładu, egzamin, 6 ECTS, kod USOS: 1000-135LOM).

UWAGA: Powyższe zarządzenie dotyczy tylko studentów I roku studiów I stopnia, rozpoczynających naukę w roku akad. 2012/2013.

Studenci mogą zapisywać się na wyżej wskazane zajęcia według określonych w sylabusie przedmiotu limitów miejsc.
Dr Agata Zalewska (Dyrektor Kolegium MISH w latach 2006-2013)