Sposoby wnoszenia opłat

Wszystkich płatności związanych z tokiem studiów należy dokonywać poprzez usosweb. Wyjątkiem jest opłata za duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, za którą należy dokonać opłaty na osobne konto:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236