Samorząd Studentów MISH UW

Strona Samorządu Kolegium MISH

Regulamin:
Regulamin Samorządu Studentów MISH UW

Przewodniczący ZSS MISH
Michał Pawłowski tel. 501 108 164, mail: ma.pawlowski3@student.uw.edu.pl

Wiceprzewodniczący ZSS MISH
Sekcja Dydaktyczna
Maciej Bednarski tel.539 929 704, mail: maciej.bednarski@student.uw.edu.pl

Sekcja Kultury
Katarzyna Wardzyńska tel. 511 969 560, mail: katchrin1@wp.pl 

Sekcja Naukowa
Maciej Libich tel. 507 042 082, mail: maciejlibich@gmail.com 

Sekcja Promocji
Joanna Nawrotkiewicz tel. 696 599 112, mail: nawrotkiewiczj@gmail.com 

Sekcja Organizacji i Integracji
Magdalena Piśko tel. 668 906 878, mail: magdalena.pisko@icloud.com 

Sekcja Informacji
Antonina Januszkiewicz tel. 503 187 097, mail: aw.januszkiewi@student.uw.edu.pl

Pełnomocni Zarządu ds. praw studenta
Paweł Zalewski tel. 888 038 516, mail: p.zalewski7@student.uw.edu.pl