Samorząd Studentów MISH UW

Strona Samorządu Kolegium MISH

Regulamin:
Regulamin Samorządu Studentów MISH UW

Przewodniczący ZSS MISH
Michał Pawłowski tel. 501 108 164, mail: michal.andrzej.pawlowski@gmail.com

Wiceprzewodniczący ZSS MISH
Sekcja Dydaktyczna
Maciej Bednarski tel.539 929 704, mail: maciej.bednarski@student.uw.edu.pl

Sekcja Kultury
Julia Właszczuk tel. 666 717 119, mail: juliawlaszczuk@gmail.com

Sekcja Naukowa
Szymon Rębowski tel. 508493034, mail: szymon.rebowski@student.uw.edu.pl

Sekcja Promocji
Patrycja Gliwka tel.510 921 301, mail: p.gliwka@student.uw.edu.pl

Sekcja Organizacji i Integracji
Paweł Zalewski tel. 888 038 516, mail: p.zalewski7@student.uw.edu.pl

Sekcja Informacji
Julia Suchocka tel. 603 089 161, mail: suchockajulia@gmail.com