Skład Rady Kolegium MISH w kadencji 2016-2020

Przewodniczący Rady Kolegium MISH:
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Dyrekcja Kolegium MISH:
 • dr hab. Marek Węcowski
 • doc. dr Anna Rosner
 • dr Małgorzata Głowacka-Grajper
Dziekani wydziałów uczestniczących w realizacji zadań Kolegium MISH:
 • dr hab. Tomasz Basiuk - Instytut Ameryk i Europy
 • prof. dr hab. Maria Dakowska - Wydział Neofilologii
 • prof. dr hab. Tomasz Giaro - Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń - Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Sambor Grucza - Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • dr hab. prof. UW Maciej Jędrusik - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. prof. UW Małgorzata Karpińska - Wydział Historyczny
 • dr hab. prof. UW Dominika Maison - Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek - Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr hab. prof. UW Wojciech Pawlik - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • dr hab. prof. UW Robert Sucharski - Wydział Artes Liberales
 • dr hab. prof. UW Stanisław Sulowski - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • dr hab. prof. UW Mieszko Tałasiewicz - Wydział Filozofii i Socjologii
 • prof. dr hab. Piotr Taracha - Wydział Orientalistyczny
 • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska - Wydział Pedagogiczny
Przedstawiciele tutorów:
 • prof. dr hab. Barbara Bokus
 • dr hab. Tatiana Chauvin
 • dr Krzysztof Kaleta
 • dr Łukasz Książyk
 • dr Piotr Schollenberger
 • dr hab. Jakub Urbanik
Osoby powołane na podstawie par. 7 pkt 5 Regulaminu Kolegium:
 • prof. dr hab. Jerzy Axer
 • dr hab. prof. UW Katarzyna Marciniak
 • dr Agata Zalewska
Przedstawiciele Samorządu Studentów:
 • Maciej Bednarski
 • Patrycja Gliwka
 • Joanna Nawrotkiewicz 
 • Michał Pawłowski
 • Magdalena Piśko
 • Przemysław Wojenka
 • Natalia Woszczyk
 • Paweł Zalewski