Stypendia w MISH

Skład komisji stypendialnej:


Marta Gospodarczyk (przewodnicząca)

Marcin Gudajczyk

mgr Agnieszka Sobótka


Kontakt:
telefon: +22 552-01-80

mail: ks.mish@uw.edu.pl