Stypendia UW


Skład komisji stypendialnej:


Marta Gospodarczyk (przewodnicząca)

Marcin Gudajczyk

mgr Agnieszka Sobótka

Kontakt:
telefon: +22 552-01-80

mail: ks.mish@uw.edu.pl