Stypendia UW

Regulamin
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW,

Skład komisji stypendialnej:


Jakub Pakulski (przewodniczący)

Marcin Kozak

mgr Agnieszka Sobótka

Kontakt:
telefon: +22 552-01-80