Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Rejestracja na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales

02 Grudnia 2016

2 grudnia 2016 r. o godzinie 21:00 rozpoczyna się Rejestracja (3700-16-CLAS-LATO_AL) na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales. Jest to rejestracja dedykowana dla studentów kierunku artes liberales ale studenci z MISH posiadający rekomendację na artes liberales także są do niej uprawnieni. Rejestracja ta zakończy się 5 grudnia 2016 r. do godz. 23:59.

6 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 zostanie uruchomiona Rejestracja (3700-16-CLASS-LATO), która  potrwa do 28 lutego 2017 r. do godziny 09:00. Będzie dostępna dla wszystkich studentów uprawnionych, tj. studentów AL, FN, CŚ, MISH i MSMaP. 

Wyniki głosowania na przedstawicieli tutorów w Radzie Kolegium MISH

01 Grudnia 2016

Zajęcia dla I roku

29 Listopada 2016

Informujemy, że dnia 1.12.2016 rusza rejestracja do grup warsztatowych w ramach zajęć "Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska" (zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia). Jednostką oferującą przedmiot jest Instytut Socjologii, a poszczególne grupy będą prowadzić następujące osoby: dr Justyna Pokojska, dr Paweł Poławski, dr Karolina Wigura (każda osoba po 2 grupy warsztatowe).

Rejestracje w Instytucie Historycznym

25 Listopada 2016

Instytut Historyczny uprzejmie informuje, że wkrótce ruszy rejestracja na egzamin z historii starożytnej. Szczegóły na stronie IH.

Praca roczna MISH

07 Listopada 2016

Ruszyły zapisy na Pracę Roczną 2016/2017.

Zmiana godzin przyjęć studentów w sekretariacie Kolegium MISH

28 Października 2016

Z uwagi na potrzebę zwiększenia dostępności sekretariatu Kolegium dla studentów i mając na uwadze stanowisko w tej sprawie Zarządu Samorządu Studentów, sekretariat Kolegium MISH, poczynając od dnia 2 listopada 2016 r., będzie otwarty dla studentów codziennie (z wyj. sobót i niedziel) w godz. 12.00 - 15.00

Program MOST

26 Października 2016

W związku ze zbliżającym się terminem składania formularzy zgłoszeniowych na Program MOST, uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni przez okres semestru letniego w bieżącym roku akademickim są zobowiązane zarejestrować się pomiędzy 31 października a 30 listopada 2016 r. w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a nastęnie wydrukować formularz. Z wnioskiem student zobowiązany jest udać się do Dyrektora jednostki macierzystej w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Ważna informacja o wyborze tutora

25 Października 2016

STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW II STOPNIA, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ KONTYNUOWAĆ WSPÓŁPRACĘ ZE SWOIM TUTOREM ZE STUDIÓW I STOPNIA POWINNI ZGŁOSIĆ TĘ INFORMACJĘ KOORDYNATOROWI OBSZAROWEMU SWOJEJ DYSCYPLINY PO SKONSULTOWANIU SIĘ Z TUTOREM.

W PRZYPADKU, GDY STUDENT NIE ZAMIERZA KONTYNUOWAĆ TEJ WSPÓŁPRACY LUB GDY TUTOR CHCIAŁBY ZREZYGNOWAĆ Z OPIEKI NAUKOWEJ NAD STUDENTEM, POSZUKIWANIE NOWEGO TUTORA ODBĘDZIE SIĘ w TAKIM SAMYM TRYBiE, JAK NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW I STOPNIA.

STUDENCI I ROKU STUDIÓW II STOPNIA, KTÓRZY NIE BYLI WCZEŚNIEJ STUDENTAMI KOLEGIUM MISH, WYBIERAJĄ TUTORA W TEN SAM SPOSÓB, JAK STUDENCI I ROKU STUDIÓW I STOPNIA.

Szkolenie BHP

21 Października 2016

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w Uczelni w roku akademickim 2016/2017 będzie przeprowadzone systemem internetowym. Program szkolenia oraz  test będzie dostępny na platformie COME (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji) w terminie od 2 listopada 2016 do 10 lutego 2017. Termin poprawkowy od 3 marca 2017 do 9 marca 2017. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.
Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia, nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP.

Semiotyka logiczna dla MISH

07 Października 2016

Uprzejmie informujemy, że w roku ak. 2016/2017 zostały utworzone cztery grupy ćwiczeniowe z semiotyki logicznej przeznaczone wyłącznie dla studentów I roku MISH. 

Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:

- poniedziałki, godz. 11.30 (grupa prowadzona przez prof. dr hab. A.Brożek) sala 112 Instytut Filozofii;

- środy, godz. 9.45 (grupa prowadzona przez dr hab. A.Horecką)

- czwartki, godz. 18.30 (grupa współprowadzona przez dra M. Będkowskiego i dra S. Ivanyka).

Ostatnia grupa - internetowa (współprowadzona przez prof. dr hab. A. Brożek i dra M. Będkowskiego) nie ma ustalonego terminu, studenci uczestniczą w zajęciach na platformie moodle w dogodnym dla siebie czasie.

Grupy te w USOS oznaczone są numerami: 1, 2, 5 i 6 (grupy 3 i 4 przeznaczone są dla studentów filozofii).

Wykład z semiotyki logicznej będzie się odbywał w poniedziałki, od godz. 9.45, w Auditorium Maximum sala A.

Przypominamy o konieczności zapisania się przez USOS zarówno na wykład, jak i na jedną z przeznaczonych dla nich grup ćwiczeniowych.

Zapisy na zajęcia WPiA

29 Września 2016

W imieniu prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr S. Żółtka pozwalamy sobie przekazać następującą informację dla studentów MISH, zainteresowanych studiowaniem na WPiA.

Informacja dla studentów

Semiotyka logiczna

14 Września 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że studenci I roku MISH zgodnie z paragrafem 16 Zasad Studiownania w Kolegium MISH winni odbyć obowiązkowo zajęcia z semiotyki logicznej (lub jej ekwiwalentów) w roku akademickim 2016/17. Zajęcia z semiotyki logicznej dla studentów MISH w Instytucie Filozofii odbywać się będą w 4 grupach ćwiczeniowych, stworzonych specjalnie dla nich (3 grupy prowadzone "w sali", każda po 25 osób, i jedną grupę e-learningową z limitem 30 osób - łącznie 105 miejsc). Wykład poprowadzi pani prof. Anna Brożek. Studenci MISH będą mogli rejestrować się na te zajęcia według standardowych zasad obowiązujących przy rejestracjach na zajęcia kursowe - na wykład i do wybranej grupy ćwiczeniowej.

doc. Anna Rosner 

Skrzynka na korespondencję

01 Lipca 2016

W korytarzu willi przy ul. Dobrej 72 została zawieszona skrzynka na korespondencję skierowaną do Kolegium MISH. Zapraszamy do korzystania!

Zasady korzystania ze skrzynki na podania_MISH.pdf

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

czwartki 15.30 - 16.30

Dyżur w dniu 8 grudnia został odwołany. Studenci MISH mogą zgłosić się na dyżur WPIA w Collegium Iuridicum pok. 226 w dniach 6 i 13 grudnia godz. 15.30-16.30