Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Stypendia MNiSW

21 Września 2018

Termin składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  został przedłużony dla studentów Kolegium MISH do 5 października br.

Dni adaptacyjne dla studentów Kolegium MISH, rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018 /2019

21 Września 2018

Szanowni Państwo, Studenci I roku MISH,

Dyrekcja Kolegium MISH zaprasza wszystkich nowych studentów na spotkania z przedstawicielami Wydziałów, na których realizować będziecie Państwo swoje programy studiów.

dni adaptacyjne 2018

Dr Anna Rosner

Zaproszenie

18 Września 2018

W imieniu Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych MISH zapraszam na inaugurację roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się 26 września 2018 r. o godzinie 14.00 w sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.


Program inauguracji:

Wystąpienie Dyrektora Kolegium

Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku studiów

Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów Kolegium MISH


Dyrektor Kolegium MISH

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz


Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

13 Września 2018

II tura rejestracji na zajęcia w Instytucie Filozofii ruszy 15 września 2018 r. (godz. 8:00) i potrwa do 15 października 2018 r. (godz. 23:59). Ścieżka dostępu w USOS-web: Dla studentów => Rejestracja: Bezpośrednia do grup.

Płatności

11 Września 2018

Szanowni Państwo, 

w związku z planowaną na 19 września aktualizacją modułu Płatności w USOS od godz. 12.00  przez kilka godzin nie będzie dostępu do systemu USOS oraz wszystkich aplikacji powiązanych z tym systemem (m.in. USOSweb, UL). W tym czasie w sekretariacie nie będą Państwo mogli uzyskać żadnego dokumentu generowanego z USOS, a wykładowcy nie będą mogli wprowadzać ocen.

Od dnia 19 września zmienią się zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązania wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe numery będą widoczne dla studentów w systemie USOSweb po wdrożeniu aktualizacji. Jednocześnie od rana od 19 wrześnie bank Millenium nie będzie akceptował przelewów przychodzących na dotychczasowe numery ? będą one zwracane do nadawcy. Zmiana ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania nowego modułu Płatności oraz zapewnienia możliwości rozliczeń w euro.

W związku z tym zalecamy, aby w dniach 18-19 września wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe, a po 19 września korzystać wyłącznie z nowych numerów kont.

Filologia Angielska

07 Września 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że poniżej zamieszczona została lista osób, które uzyskały prawo do realizacji minimum programowego I stopnia na kierunku Filologia Angielska w Instytucie Anglistyki (Wydział Neofilologii) od roku akademickiego 2018/19. Podania rozpatrywane były zgodnie z zasadami przyjętymi wspólnie z Samorządem Studentów MISH. Wszystkim Studentkom i Studentom serdeczne gratuluję.

Wkrótce zostaną Państwo dopisani rejestracji w Instytucie Anglistyki. Proszę pamiętać:

  1. że od roku akademickiego 2018/19 obowiązuje nowe minimum programowe (na stronie MISH)
  2. o harmonogramie zapisów na zajęcia, który obowiązuje Państwa tak jak wszystkich studentów Instytutu

dr Anna Rosner


  1. Michał Bobryk nr albumu 393801
  2. Paulina Jabczyńska nr albumu 405863
  3. Urszula Agnieszka Markiewicz nr albumu 393749
  4. Joanna Piechura - Velychenko nr albumu 393548

Termin rozliczenia roku

04 Września 2018

Studenci Kolegium MISH mają obowiązek złożenia dokumentów do rozliczenia roku do 21 września br.

Spotkania dla studentów MISH zainteresowanych realizowaniem minimum programowego na Wydziale Psychologii

04 Września 2018

Wydział Psychologii zaprasza studentów rozpoczynających naukę w MISH na spotkania adaptacyjne. Kwestie USOS i rejestracji będą omawiane na spotkaniu 6 września o godz.14.00 i powtórka o 16.00 (w Auli, ul. Stawki 5/7). Spotkanie adaptacyjne odbędzie się 27 września o godz. 14,00 i powtórka o 16.00 (również w Auli, ul. Stawki 5/7).

Rejestracje na zajęcia w Instytucie Historycznym

04 Września 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wkrótce rozpoczną się zapisy na zajęcia wystawiane przez Instytut Historyczny. Szczegóły znajdą Państwo na stronie.


Wnioski o stypendium Ministra

25 Lipca 2018

Studenci Kolegium MISH mają możliwość składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok ak. 2018/2019 do 19 września 2018r. Szczegółówe informacje na ten temat pojawią się wkrótce w USOSweb.

Rekomendacje na kierunek prawo

25 Lipca 2018

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że zostały już przyznane rekomendacje na kierunku prawo.

Rekomendacje na kierunku prawo 2018

Rekomendacje na kierunku filologia angielska

25 Lipca 2018

Studenci zainteresowani realizacją minimum programowego na kierunku filologia angielska (Wydział Neofilologii), proszeni są o złożenie podań o rekomendację do dnia 3 września br. Wcześniejszy termin składania podań spowodowany jest obowiązyjącym w Instytucie Anglistyki trybem zapisów na zajęcia.

doc. dr Anna Rosner

International PhD Program Nature-Culture

05 Lipca 2018

The Faculty of "Artes Liberales" welcomes candidates to the International PhD Program Nature - Culture generously supported by the European Union Knowledge Education Development (PO WER) funding mechanism.

This Program is addressed to MA and MS graduates who are interested in exploring questions that combine the input of any of the following disciplines: philosophy, philology, literary studies, history, cultural studies, animal studies, ethnography and anthropology, art history, film studies, theater studies, art, architecture, sociology, psychology, linguistics, gender studies, theology, as well as biology, physics, mathematics, astronomy, computer science, ecology, geology, chemistry.

All PhDs resulting from this Program will be granted in the Humanities or Social Sciences. However, training in Natural Sciences or Exact Sciences will be provided according to individual needs of a given research topic and the previous preparation of the PhD candidate in that respect.

More about the program


Zajęcia w Katedrze im. Tadeusza Mazowieckiego

08 Czerwca 2018

Rejestracje na zajęcia w Kolegium Artes Liberales

07 Czerwca 2018

Rejestracja na zajęcia w Kolegium Artes Liberales (rok akademicki 2018/2019) rozpocznie się 11.06.2018 o godz. 21:00. Będzie się odbywać w następujących grupach i turach:

1.      Rejestracja (3700-18-I-AL) na zajęcia obowiązkowe dla studentów I stopnia artes liberales; rozpocznie się 11.06.2018 o godz. 21:00 a zakończy się 08.10.2018 godz. 23:59

2.      Rejestracja (3700-18-II-AL) na zajęcia obowiązkowe dla studentów II stopnia artes liberales; rozpocznie się 11.06.2018 o godz. 21:00 a zakończy się 08.10.2018 godz. 23:59

3.      Rejestracja (3700-18-AL) na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales. Będzie podzielona na trzy tury:

I tura: dla studentów artes liberales; rozpocznie się 11.06.2018 o godz. 21:00 a zakończy się 25.06.2018 godz. 23:59.

II tura: dla studentów artes liberales oraz AZ, FN, CŚ, MISH i MSMaP; rozpocznie się 28.06.2018 godz. 21:00 a zakończy się 23.07.2018 godz. 23:59.

III tura: dla studentów artes liberales oraz AZ, FN, CŚ, MISH i MSMaP; rozpocznie się 01.09.2018 godz. 21:00 a zakończy się 08.10.2018 godz. 23:59

4.      Rejestracja (3700-18-AL-N) na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales, dla studentów artes liberales z naboru 2018/2019; rozpocznie się 30.07.2018 godz. 21:00 a zakończy się 30.08.2018 godz. 23:59

Studenci MISH z rekomendacją na artes liberales, którzy nie znaleźli się na liście uprawnionych do rejestracji, proszeni są o złożenie w sekretariacie Kolegium Artes Liberales podania o zarejestrowanie na zajęcia.

Stypendia Pomostowe

09 Maja 2018

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję programu Stypendiów Pomostowych. Jest to Program skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. 

Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Rekomendacje

27 Kwietnia 2018

Uprzejmie informuję zainteresowane Studentki i Studentów, że termin składania podań o rekomendację do realizacji minimum programowego na kierunku Prawo wyznaczony został na 20 lipca 2018 r. Ci z Państwa, którzy otrzymają rekomendację zostaną dopisani do rejestracji w USOS WPiA jeszcze w sierpniu i będą mogli brać udział w zapisach na zajęcia na rok akademicki 2018/19. W związku z lipcowym terminem składania podań wyjątkowo nie jest konieczne rozliczenie roku 2017/18, ale wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z minimum na WPiA i wypełnienie innych wymagań wskazanych w kwestionariuszu podania (http://www.mish.uw.edu.pl/wzory ).

Podania o rekomendację na inne kierunki limitowane:

- I stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 r. W tym wypadku wymagane jest rozliczenie roku.

- II stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2018 r.

Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie papierowej (nie należy przesyłać podania i załączników w formie elektronicznej).

z- ca Dyrektora MISH

dr Anna Rosner

Warszawa, 27 04 2018 r.

Granty naukowe

26 Marca 2018

Z przyjemnością zawiadamiam o rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu na grantu naukowe dla studentów Kolegium MISH.

Rada Grantowa Kolegium obradowała w składzie: dr hab. Tatiana Chauvin (przedstawiciel reprezentacji tutorów w Radzie Kolegium), prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz, dr hab. Marek Węcowski (przedstawiciel Dyrekcji Kolegium), Aleksandra Wójtowicz (przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium MISH), prof. dr hab. Szymon Wróbel.

Po niezbędnym uzupełnieniu wniosków przez kandydatów przyznano dofinansowanie na następujące projekty:

p. Paulina Sidor, dofinansowanie badań do pracy magisterskiej na kierunku Kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na temat Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Dofinansowanie w wysokości w wysokości 1140 złotych;

p. Mateusz Wojda, projekt pt. "Katolicka wizja państwa w dramaturgii Williama Shakespeare'a", dofinansowanie kwerendy zagranicznej w wysokości 4775 złotych.

Jednocześnie z ogłoszeniem wyników bieżącej edycji ogłaszam uzupełniającą edycję konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH. Termin składania wniosków: 15. maja b.r.; termin rozstrzygnięcia konkursu: 15. czerwca b.r.

Dyrektor Kolegium MISH

prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Warszawa, 23. marca 2018

Nowe zasady składania podań

05 Marca 2018

W związku z decyzją Prorektor UW ds. studenckich informujemy, że uległy zmianie zasady składania podań.

Podania wymagające wydania decyzji administracyjnej można składać wyłącznie w wersji papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. Dotyczy to następujących podań:

-   podanie o skreślenie z listy studentów,

 podanie o wznowienie na studia (na dany etap lub na seminarium dyplomowe),

-  podanie o obniżenie/umorzenie/rozłożenie na raty opłat.

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH

31 Stycznia 2018

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH.

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

Dyżury w sesji wrześniowej:

13 września (czwartek) godz.11.00 -12.00
26 września (środa) godz.11.00 -12.00

Dyżury w sesji wrześniowej:

12 września i każda następna środa godz.9:30-10:30.

Dyżury w sesji wrześniowej:

11 września 12.00-13.00
13 wrzesnia 12.00.-13.00
21 wrzesnia 12.00-13.00

Dyżury w sesji wrześniowej:

11 września godz.  9.30-10.30

19 września i kolejne środy we wrześniu godz. 9.30-10.30

Dyżury w sesji wrześniowej:

25 września godz. 11.00 - 12.00
Dyżury w sesji wrześniowej:

12 września godz. 13:45-15:15
21 września godz. 14:20-16:00.
Dyżury w sesji wrześniowej:

czwartki 13.00 - 14.00
(od 2 października)
poniedziałki, godz. 13:00-14:00 w Zakładzie Historii Starożytnej IH (s. 102); 
wtorki, godz. 12:00-13:00 w siedzibie Kolegium MISH (ul. Prosta 69, II piętro).