Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

AktualnościDyżur

22 Stycznia 2019

Dr hab. Marek Węcowski odwołuje swój dyżur 22 stycznia br.

Zaproszenie

21 Stycznia 2019

Samorząd Studentów Kolegium MISH serdecznie zaprasza  do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Sprzeczności w humanistyce", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie http://www.samorzad.mish.uw.edu.pl/?event=ogolnopolska-konferencja-naukowa-sprzecznosci-w-humanistyce

Rekrutacja Erasmus na rok ak. 2019/2020 w Instytucie Filozofii

09 Stycznia 2019

Informacje szczegółowe o rekrutacj na program Erasmus w Instytucie Filozofii na rok ak. 2019/2020 można znaleźć pod adresem https://filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/erasmus/rekrutacja-2019-2020/

BraveCamp

07 Stycznia 2019

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do udziału w kolejnej, czwartej już edycji obozu szkoleniowo-integracyjnego BraveCamp, który odbędzie się w dn. 10-16 lutego 2019 roku. Szczegóły na stronie: https://iuw.edu.pl/pl/projects/BraveCamp/

Erasmus - rekrutacja na Wydziale

07 Stycznia 2019

Wydział "Artes Liberales" informuje, że wkrótce rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe w roku akademickim 2019/20 dla studentów Wydziału "Artes Liberales", Kolegium MISH, Kolegium "Artes Liberales". Szczegóły znajdą Państwo w poniższych dokumentach: 

ERASMUS_SMS_WAL_wyjazdy_studentow_2019-20.pdf

ERASMUS_SMS_UW_og_zas_kwalifkacji_2019-20.pdf

Konkurs na najlepszą pracę roczną

21 Grudnia 2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę roczną, organizowany przez Zarząd Samorządu Kolegium MISH.

Jury w składzie: dr Marcin Romanowicz- Przewodniczący Komisji, dr Ewa Majewska, dr hab. Jakub Urbanik, dr Sebastian Szymański nagrodziło następujące prace i ich Autorów:


I miejsce - Łukasz Kiełpiński,  Jednostka i kryzys. Ja wobec transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku na przykładzie filmu "Zjednoczone stany miłości"

II miejsce - Magdalena Jacyna, The legal status of an unaccompanied minor at the external EU border under EU law;

III miejsce - Komisja nie przyznała nagrody.


Wyróżnienie specjalneJan Kozubowski (za publikację w czasopiśmie "Praktyka Teoretyczna" nr 3(29)/2018) - Ciągłość czy zerwanie? Przyczynek do rozważań na temat historii polskiej myśli socjalistycznej XIX wieku;


Wyróżnienia:

- Ida Miczke, Gdzie jest ból? Problem lokalizacji bólu w wybranych koncepcjach filozoficznych,

- Michał Sałach, O statusie logicznym tez filozoficznych,


Wszystkim Autorom serdecznie gratulujemy!

Wyjazdy zagraniczne dla studentów - NAWA

04 Grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl (zakładka Programy NAWA; Programy dla studentów polskich), znajduje się oferta wyjazdów stypendialnych dla studentów w ramach współpracy bilateralnej. Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z Regulaminem Programu wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej.

W związku z nowymi zasadami ubiegania się o wyjazd zagraniczny, od roku akademickiego 2018/2019 Biuro Spraw Studenckich nie pośredniczy w składaniu dokumentów przez studenta do NAWA. Nabór odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie wskazanej przez NAWA.

Jednocześnie informujemy, że jednym z wymaganych przez NAWA dokumentów jest pismo uczelni popierające udział wnioskodawcy w programie, które kandydatom będzie wystawiało Biuro Spraw Studenckich UW. W celu otrzymania ww. pisma student powinien dostarczyć do Biura Spraw Studenckich wypełniony i podpisany przez kierownika/z-cę kierownika jednostki dydaktycznej załącznik nr 2 do wspomnianego wyżej Regulaminu na podstawie którego Biuro Spraw Studenckich wyda studentowi pismo z ramienia uczelni.

Nowy adres Komisji Stypendialnej

29 Listopada 2018

Uprzejmie informujemy, że od dziś Komisja Stypendialna Kolegium MISH ma nowy adres mailowy: ks.mish@uw.edu.pl Zapraszamy do korespondencji.

Rejestracje na Wydziale Psychologii

27 Listopada 2018

Szanowni Państwo,

wszelkie informacje dotyczące zapisów na zajęcia na Wydziale Psychologii są dostępne pod adresem:

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje/

Dla studentów międzywydziałowych została wydzielona sekcja z najważniejszymi zasadami:

http://psych.uw.edu.pl/2018/09/14/informacje-dla-studentow-studiow-miedzywydzialowych/

Jest to PODSTAWOWE źródło informacji na temat rejestracji na Wydziale Psychologii. Wszelkie związane z tym wątpliwości należy zgłaszać mailowo pod adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby, które jeszcze nie mają uprawnień do rejestracji, a są zainteresowane uczestnictwem w zajęciach na Wydziale Psychologii w semestrze letnim 2018/19, proszone są o pilne zgłoszenie się (do 1 XII br.) na adres usosweb@psych.uw.edu.pl.

Nabór na studia w Kolegium Europejskim (College of Europe) - Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów

27 Listopada 2018

Kolegium Europejskie ogłasza nabór na rok akademicki 2019-2020. Co roku, ponad 70% studentów otrzymuje pełne lub częściowe stypendia finansowane ze środków rządowych, Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oferuje pełne stypendia najlepszym kandydatom z Polski! Rekrutacja trwa do 16 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, oferty stypendialnej oraz programu studiów można znaleźć na stronach:

www.coleuropenatolin.eu 

www.coleurope.eu/eis

www.coleurope.eu/scholarships

Informacje na temat stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla obywateli Polski są dostępne tutaj.

Szkolenie BHP dla studentów I roku

26 Października 2018

Uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w roku ak. 2018/2019 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (dawne COME).

Program szkolenia oraz test będą dostępne na stronie CKC UW (COME) od 2 listopada 2018 r. do 8 lutego 2019 r. 

Termin poprawkowy od 1. marca do 7. marca 2019 r.

Dodatkowe terminy nie zostały przewidziane. 

UWAGA: studenci I roku studiów II stopnia, którzy zrealizowali szkolenie BHP na studiach I stopnia przed rokiem ak. 2014/2015, mają obowiązek ponownej realizacji szkolenia! Osoby, których to dotyczy, prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem.


Nowe zasady składania podań

05 Marca 2018

W związku z decyzją Prorektor UW ds. studenckich informujemy, że uległy zmianie zasady składania podań.

Podania wymagające wydania decyzji administracyjnej można składać wyłącznie w wersji papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. Dotyczy to następujących podań:

-   podanie o skreślenie z listy studentów,

 podanie o wznowienie na studia (na dany etap lub na seminarium dyplomowe),

-  podanie o obniżenie/umorzenie/rozłożenie na raty opłat.

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH

31 Stycznia 2018

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH.

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

Od 4 grudnia:
wtorki godz. 12.00 - 13.00

sala 204, Kolegium MISH
środy godz. 10.00 - 14.00 (IS, ul. Karowa 18)

środy godz. 11.30-13.00

sala 204, Kolegium MISH

17 stycznia 8.30-9.30 

31 stycznia 9.00 - 10.00

sala 204, Kolegium MISH

środy 12.00-13.00 Instytut Socjologii UW ul. Karowa 18, sala 201

Dr Poławski prosi o wcześniejszy kontakt mailowy.
wtorki godz. 11.30 - 12.30

sala 202, Kolegium MISH
Nie dyżuruje w roku ak. 2018/2019
poniedziałki godz. 8.15 - 9.15  Kolegium MISH, sala 204, II piętro, ul. Prosta 69

czwartki godz. 18.00 - 19.30, Wydział "Artes Liberales" sala 9, IV piętro (wejście klatką B), Nowy Świat 69
czwartki 14.00 - 15.00

sala 202, Kolegium MISH
Dyżur w dniu 22 stycznia został odwołany.

poniedziałki, godz. 13:00-14:00 w Zakładzie Historii Starożytnej IH (s. 102); 

wtorki, godz. 12:00-13:00 w siedzibie Kolegium MISH (ul. Prosta 69, II piętro).