Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


European Forum Alpbach - program stypendialny

22 Marca 2018

Szanowni Państwo,

jako ambasadorzy European Forum Alpbach chcielibyśmy przedstawić ofertę stypendialną Europejskiego Forum Alpbach kierowaną do najlepszych polskich studentów i zwrócić się z prośbą o udostępnienie jej studentom poprzez mail, stronę internetową lub Facebook.

Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2018 r. Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 18.30 w s. 205 w dawnym BUW-ie: https://www.facebook.com/events/187748098506315/. Więcej informacji na temat stypendiów przyznawanych Polakom można znaleźć na stronie prowadzonej przez ambasadorów forum: https://www.facebook.com/EFAPL/, a także na oficjalnej stronie wydarzenia: www.alpbach.org.

Maria Magierska
Marcin Kozak
Forum Alpbach Network

Dyżur

19 Marca 2018

Dr hab. Małgorzata Głowacka Grajper odwołuje swój dyżur w dniu 26 marca br.

Nowe zasady składania podań

05 Marca 2018

W związku z decyzją Prorektor UW ds. studenckich informujemy, że uległy zmianie zasady składania podań.

Podania wymagające wydania decyzji administracyjnej można składać wyłącznie w wersji papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. Dotyczy to następujących podań:

-   podanie o skreślenie z listy studentów,

 podanie o wznowienie na studia (na dany etap lub na seminarium dyplomowe),

-  podanie o obniżenie/umorzenie/rozłożenie na raty opłat.

Jubileusz 25-lecia Indywidualnych Studiów Interdyscyplinarnych

27 Lutego 2018

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH

31 Stycznia 2018

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH.

Szkolenie BHP

07 Listopada 2017

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku w Kolegium MISH będzie przeprowadzone poprzez platformę internetową COME.

Szczegóły na stronie.

Program szkolenia jest dostępny od 6 listopada 2017 r. do 9 lutego 2018 r. Szkolenie zakończy się egzaminem testowym, a zaliczenie będzie automatycznie przesyłane do USOS po zakończonych turach szkolenia.

Termin poprawkowy: 2-8 marca 2018 r. Dodatkowe terminy nie są przewidziane.

Granty naukowe

13 Października 2017

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Kolegium MISH z dn 6. października 2017 (http://mish.uw.edu.pl/pliki/aktualnosci/356d9167247ff364a50495eb1f79259501d3a0b7.pdf) zachęcamy do udziału w konkursie na granty naukowe dla studentów MISH. 

Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia 2018, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca marca 2018. Kompletne zgłoszenia prosimy wysyłać na adres eletroniczny zastępcy Dyrektora Kolegium MISH dr hab. Marka Węcowskiego. 

Szczegóły znajdą Państwo w zarządzeniu Dyrektora Kolegium pod adresem http://mish.uw.edu.pl/pliki/aktualnosci/1cf0a456d23291c883e9ff9033711a1cde8639ce.pdf

Skład Rady Grantowej: http://mish.uw.edu.pl/pliki/aktualnosci/52aaa0a7d18df1839211153798d7c5996834f2fc.pdf

Z wyrazami szacunku,
Marek Węcowski 
Zastępca Dyrektora Kolegium MISH ds. tutoringu

Dorejestrowywanie na zajęcia w Instytucie Filozofii

05 Października 2017

W przypadku braku wolnych miejsc na zajęciach Z INSTYTUTU FILOZOFII, na które chcieliby Państwo uczęszczać, mogą Państwo skorzystać z opcji rejestracji ręcznej.

Więcej informacji w załączniku.

Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH

11 Lipca 2017

Treść zarządzenia dostępna jest pod adresem www.mish.uw.edu.pl/ogloszenia.

Nowe zasady studiowania

03 Lipca 2017

W zakładce "Zasady studiowania" została opublikowana najnowsza wersja zasad studiowania. Zmiany dotyczą przede wszystkim przedmiotów obowiązkowych na I etapie studiów licencjackich, obowiązkowych zajęć WF na studiach I stopnia i likwidacji obowiązku realizacji tych zajęć na studiach II stopnia oraz możliwości dwukrotnego powtarzania niezaliczonego etapu studiów.

Rejestracje na zajęcia na Wydziale Psychologii

07 Czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Kolegium MISH, którzy chcieliby otrzymać uprawnienia do rejestracji na zajęcia oferowane przez Wydział Psychologii, powinni skierować swoją prośbę bezpośrednio na adres usosweb@psych.uw.edu.pl

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Nowy formularz planu semestralnego

31 Stycznia 2017

Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał nowy formularz planu semestralnego. Przy składaniu planu na najbliższy semestr - semestr letni 2016/17 - mają Państwo możliwość wyboru: można złożyć plan na dotychczasowym formularzu lub na nowym. Nowy formularz dostępny jest w zakładce "Studenci" - "Wzory dokumentów".

Kurs uzupełniający dot. wychowania fizycznego

18 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2017 roku studenci będą mogli rejestrować się na kurs uzupełniający za 1 pkt ECTS dot. wychowania fizycznego. Szczegółowy harmonogram rejestracji dostępny jest na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.

Kurs przeznaczony jest tylko dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017 i dotyczy następjuącej grupy studentów:

- studiów drugiego stopnia
- z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego obejmuje studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

poniedziałki 12.00 -13.00, Kolegium MISH pok. 202

Dyżur w dniu 26 marca br. został odwołany.


pierwsza środa miesiąca - Kolegium MISH, sala 204,  9:30-10:30

pozostałe środy - Karowa 18, p. 101, 10:00-14:00

środy 11.30-13.00 Kolegium MISH, pok. 204czwartki, godz. 12.30-13.30, Kolegium MISH, pok. 204wtorki 12.00 - 13.00, Kolegium MISH pok. 202


środy 10.15 - 11.45 Kolegium MISH, pok. 204

czwartki 14.00 - 15.00 Kolegium MISH pok. 202wtorki 12:00-13:00 (Kolegium MISH)
czwartki 13:15-14:15 (Zakład Historii Starożytnej IH)