Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Dyskusja na temat nowej ustawy

16 Maja 2017

Szanowni Państwo,
Zespół rektorski UW zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów UW do udziału w spotkaniach dotyczących nowej ustawy o szkolnictwie wyższym przygotowywanej przez MNiSW. Celem spotkań z cyklu ?Porozmawiajmy o przyszłej ustawie? jest zebranie opinii przedstawicieli różnych grup naszej społeczności na temat potrzeb i oczekiwań wobec planowanej reformy oraz wspólne udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany w systemie najlepiej przysłużyłyby się rozwojowi UW i innych polskich uczelni.

Żeby wziąć udział w dyskusji, trzeba się zarejestrować przez internet. Spotkania odbędą się 23 maja, 24 maja i 2 czerwca.

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w dyskusjach, zachęcamy do przesyłania opinii na adres nowaustawa(at)uw.edu.pl.

Więcej informacji na stronie www.nowaustawa.uw.edu.pl.

Pozdrawiamy

Biuro Prasowe

Staże w Ambasadzie USA

16 Maja 2017

Ambasada USA zaprasza do ubiegania się o staże (aż 5!) w Działach Konsularnych w Warszawie i Krakowie, Sekcji Obywateli Amerykańskich i Dziale Human Resources w Ambasadzie USA w Warszawie.

Jeśli są Państwo zainteresowani zdobyciem nowych umiejętności pod okiem doświadczonych dyplomatów i specjalistów oraz tym, jak wygląda praca w Ambasadzie USA (Warszawa) i Konsulacie Generalnym USA (Kraków) - zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 25 maja 2017 r. na adres PSIPWarsaw@state.gov

Rozpoczęcie stażu - czerwiec 2017 r. (lub październik w wypadku Sekcji Obywateli Amerykańskich).

Formularz i szczegóły rekrutacji.

Konkurs

16 Maja 2017

Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW zaprasza do udziału w konkursie "Prawo w tłumaczeniu". Szczegóły na stronie.

Rekomendacje 2017

08 Marca 2017

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci zainteresowani realizacją minimów programowych w jednostkach i na  wydziałach wymagających rekomendacji.

Uprzejmie informuję, że:

  • Podania o rekomendacje na kierunek prawo (Wydział Prawa i Administracji) przyjmowane będą do 21 lipca 2017 r. Ci z Państwa, którzy  zdecydują się składać aplikację, muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty realizowane na WPiA (lub ich ekwiwalenty), natomiast nie muszą  mieć zaliczonego roku.  Pożądane jest ukończenie pracy rocznej i jej recenzja (lub opinia tutora o temacie pracy i stopniu jej zaawansowania). Studenci, którzy otrzymają rekomendację zostaną dopisani do systemu USOS WPiA i będą brać udział w II, sierpniowej,  turze rejestracji na zajęcia.
  • Termin składania podań o rekomendacje na pozostałe kierunki limitowane (I stopień)  wyznaczony został na 22 września 2017 r. w tym wypadku wymagane jest zaliczenie roku.  
  • Termin składania podań o rekomendacje na kierunki limitowane (II stopień)  wyznaczony został na 26 września 2017 r.

Anna Rosner

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Nowy formularz planu semestralnego

31 Stycznia 2017

Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał nowy formularz planu semestralnego. Przy składaniu planu na najbliższy semestr - semestr letni 2016/17 - mają Państwo możliwość wyboru: można złożyć plan na dotychczasowym formularzu lub na nowym. Nowy formularz dostępny jest w zakładce "Studenci" - "Wzory dokumentów".

Kurs uzupełniający dot. wychowania fizycznego

18 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2017 roku studenci będą mogli rejestrować się na kurs uzupełniający za 1 pkt ECTS dot. wychowania fizycznego. Szczegółowy harmonogram rejestracji dostępny jest na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.

Kurs przeznaczony jest tylko dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017 i dotyczy następjuącej grupy studentów:

- studiów drugiego stopnia
- z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego obejmuje studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.

Elektroniczna obiegówka

05 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim Uniwersytet Warszawski wprowadził elektroniczną wersję karty obiegowej dla studentów. Od 1.01.2017 r. Kolegium MISH zaprzestało korzystania z papierowej wersji w/w dokumentu.

Wszyscy studenci zamykający tok studiów, zobowiązani są do rozliczenia przy użyciu e-obiegówki. W tym celu należy się zgłosić bezpośrednio do sekretariatu Kolegium MISH.

Skrzynka na korespondencję

01 Lipca 2016

W korytarzu willi przy ul. Dobrej 72 została zawieszona skrzynka na korespondencję skierowaną do Kolegium MISH. Zapraszamy do korzystania!

Zasady korzystania ze skrzynki na podania_MISH.pdf

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

czwartki godz. 13.00-14.30

Dyżury w sesji letniej:
wtorek 13 czerwca godz. 17.00-18.30
wtorek 20 czerwca godz. 10.30-12.00
wtorek 27 czerwca godz. 10.30-12.00
środy godz. 14.00-15.00


wtorki godz.14.30 - 15.30


poniedziałki godz. 14.30 - 16.00


poniedziałki 13:00-14:00 w Zakładzie Historii Starożytnej IH, p. 102 
wtorki 12:00-13:00 w Kolegium MISH