Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


In Between?

23 Kwietnia 2018

European Network Remembrance and Solidarity ogłosiło rekrutację do piątej edycji projektu In Between? Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach (9-12 lipca) i w wizytach studyjnych (13-19 lipca) w Rijece (Chorwacja) i na pograniczu czesko-słowackim.

Program warsztatów w Warszawie obejmuje teoretyczne podstawy metodologii przeprowadzania wywiadów, zagadnienia z zakresu pracy z kamerą i dokumentacji video, podstawy fotografii, rejestracji audio, digitalizacji i archiwistyki. Następnie, uczestnicy projektu, podzieleni na 6-osobowe grupy, wyruszą do miast i miejscowości przygranicznych, gdzie spędzą kolejne siedem dni, żeby przeprowadzić własne badanie metodą historii mówionej. Poszukując lokalnych, osobistych historii, wpisanych w wielokulturowy pejzaż wybranych regionów, studenci poznają w praktyce narzędzia i metody badania oraz dokumentowania przeszłości.

Formularz aplikacyjny i regulamin znajdują się na stronie: http://enrs.eu/inbetween  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 maja.

Rekrutacja MOST

17 Kwietnia 2018

Image title


Najlepsi z najlepszych! 3.0.

13 Kwietnia 2018

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 3.0." w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Więcej informacji

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy

12 Kwietnia 2018

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów zaprasza na warsztaty organizowane w ramach Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy.

1) Jak skutecznie przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej i zdobyć wymarzoną pracę?(24.04.2018)

2) Assessment Centre w procesie rekrutacji (24.04.2018)

3) Zaplanuj karierę - Career Coaching z SSC Heroes (25.04.2018)

4) Przygotuj skuteczne CV z Rekruterem (25.04.2018)

5) Wejdź w rolę kandydata - sprawdź, czy jesteś gotów/gotowa na interview (25.04.2018)

Zapisy odbywają się online poprzez stronę:

http://spotkania.uw.edu.pl/


26-27 kwietnia - Czwarta naukowa konferencja Konfrontacje

26 Marca 2018

Koło Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Konfrontacje", która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Tegoroczny jej temat to GRA.

Pasjonujesz się kinematografią i wiesz wszystko na temat "Piły"? Grasz w koszykówkę, baskijską pelotę lub makao i pragniesz zaprezentować ich wpływ na funkcjonowanie organizmu? Jesteś matematykiem zainteresowanym teorią gier? Masz ochotę przedstawić swoje lingwistyczne badania nad znaczeniem gry słów w komunikacji? Zapraszamy do Wrocławia!

"Konfrontacje" mają charakter interdyscyplinarny, sposób ujęcia tematu zależy od indywidualnego podejścia.

Zgłoszenia wraz z tematami referatów oraz abstraktami (limit 250 słów) można nadsyłać do końca marca br. na adres kbiuwr@gmail.com Lista prelegentów zostanie ogłoszona do 10 kwietnia br. Brak opłaty konferencyjnej. Języki konferencji: polski, angielski.

Zachęcamy też do śledzenia wydarzenia na fejsbuku.

Granty naukowe

26 Marca 2018

Z przyjemnością zawiadamiam o rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu na grantu naukowe dla studentów Kolegium MISH.

Rada Grantowa Kolegium obradowała w składzie: dr hab. Tatiana Chauvin (przedstawiciel reprezentacji tutorów w Radzie Kolegium), prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz, dr hab. Marek Węcowski (przedstawiciel Dyrekcji Kolegium), Aleksandra Wójtowicz (przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium MISH), prof. dr hab. Szymon Wróbel.

Po niezbędnym uzupełnieniu wniosków przez kandydatów przyznano dofinansowanie na następujące projekty:

p. Paulina Sidor, dofinansowanie badań do pracy magisterskiej na kierunku Kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na temat Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Dofinansowanie w wysokości w wysokości 1140 złotych;

p. Mateusz Wojda, projekt pt. "Katolicka wizja państwa w dramaturgii Williama Shakespeare'a", dofinansowanie kwerendy zagranicznej w wysokości 4775 złotych.

Jednocześnie z ogłoszeniem wyników bieżącej edycji ogłaszam uzupełniającą edycję konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH. Termin składania wniosków: 15. maja b.r.; termin rozstrzygnięcia konkursu: 15. czerwca b.r.

Dyrektor Kolegium MISH

prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Warszawa, 23. marca 2018

Nowe zasady składania podań

05 Marca 2018

W związku z decyzją Prorektor UW ds. studenckich informujemy, że uległy zmianie zasady składania podań.

Podania wymagające wydania decyzji administracyjnej można składać wyłącznie w wersji papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. Dotyczy to następujących podań:

-   podanie o skreślenie z listy studentów,

 podanie o wznowienie na studia (na dany etap lub na seminarium dyplomowe),

-  podanie o obniżenie/umorzenie/rozłożenie na raty opłat.

Jubileusz 25-lecia Indywidualnych Studiów Interdyscyplinarnych

27 Lutego 2018

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH

31 Stycznia 2018

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH.

Granty naukowe

13 Października 2017

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Kolegium MISH z dn 6. października 2017 (http://mish.uw.edu.pl/pliki/aktualnosci/356d9167247ff364a50495eb1f79259501d3a0b7.pdf) zachęcamy do udziału w konkursie na granty naukowe dla studentów MISH. 

Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia 2018, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca marca 2018. Kompletne zgłoszenia prosimy wysyłać na adres eletroniczny zastępcy Dyrektora Kolegium MISH dr hab. Marka Węcowskiego. 

Szczegóły znajdą Państwo w zarządzeniu Dyrektora Kolegium pod adresem http://mish.uw.edu.pl/pliki/aktualnosci/1cf0a456d23291c883e9ff9033711a1cde8639ce.pdf

Skład Rady Grantowej: http://mish.uw.edu.pl/pliki/aktualnosci/52aaa0a7d18df1839211153798d7c5996834f2fc.pdf

Z wyrazami szacunku,
Marek Węcowski 
Zastępca Dyrektora Kolegium MISH ds. tutoringu

Dorejestrowywanie na zajęcia w Instytucie Filozofii

05 Października 2017

W przypadku braku wolnych miejsc na zajęciach Z INSTYTUTU FILOZOFII, na które chcieliby Państwo uczęszczać, mogą Państwo skorzystać z opcji rejestracji ręcznej.

Więcej informacji w załączniku.

Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH

11 Lipca 2017

Treść zarządzenia dostępna jest pod adresem www.mish.uw.edu.pl/ogloszenia.

Nowe zasady studiowania

03 Lipca 2017

W zakładce "Zasady studiowania" została opublikowana najnowsza wersja zasad studiowania. Zmiany dotyczą przede wszystkim przedmiotów obowiązkowych na I etapie studiów licencjackich, obowiązkowych zajęć WF na studiach I stopnia i likwidacji obowiązku realizacji tych zajęć na studiach II stopnia oraz możliwości dwukrotnego powtarzania niezaliczonego etapu studiów.

Rejestracje na zajęcia na Wydziale Psychologii

07 Czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Kolegium MISH, którzy chcieliby otrzymać uprawnienia do rejestracji na zajęcia oferowane przez Wydział Psychologii, powinni skierować swoją prośbę bezpośrednio na adres usosweb@psych.uw.edu.pl

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Nowy formularz planu semestralnego

31 Stycznia 2017

Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał nowy formularz planu semestralnego. Przy składaniu planu na najbliższy semestr - semestr letni 2016/17 - mają Państwo możliwość wyboru: można złożyć plan na dotychczasowym formularzu lub na nowym. Nowy formularz dostępny jest w zakładce "Studenci" - "Wzory dokumentów".

Kurs uzupełniający dot. wychowania fizycznego

18 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2017 roku studenci będą mogli rejestrować się na kurs uzupełniający za 1 pkt ECTS dot. wychowania fizycznego. Szczegółowy harmonogram rejestracji dostępny jest na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.

Kurs przeznaczony jest tylko dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017 i dotyczy następjuącej grupy studentów:

- studiów drugiego stopnia
- z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego obejmuje studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

poniedziałki 12.00 -13.00, Kolegium MISH pok. 202
pierwsza środa miesiąca - Kolegium MISH, sala 204,  9:30-10:30

pozostałe środy - Karowa 18, p. 101, 10:00-14:00

środy 11.30-13.00 Kolegium MISH, pok. 204czwartki, godz. 12.30-13.30, Kolegium MISH, pok. 204wtorki 12.00 - 13.00, Kolegium MISH pok. 202


środy 10.15 - 11.45 Kolegium MISH, pok. 204

czwartki 14.00 - 15.00 Kolegium MISH pok. 202wtorki 12:00-13:00 (Kolegium MISH)
czwartki 13:15-14:15 (Zakład Historii Starożytnej IH)