Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Wnioski o stypendium Ministra

25 Lipca 2018

Studenci Kolegium MISH mają możliwość składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok ak. 2018/2019 do 19 września 2018r. Szczegółówe informacje na ten temat pojawią się wkrótce w USOSweb.

Rekomendacje na kierunek prawo

25 Lipca 2018

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że zostały już przyznane rekomendacje na kierunku prawo.

Rekomendacje na kierunku prawo 2018

Rekomendacje na kierunku filologia angielska

25 Lipca 2018

Studenci zainteresowani realizacją minimum programowego na kierunku filologia angielska (Wydział Neofilologii), proszeni są o złożenie podań o rekomendację do dnia 3 września br. Wcześniejszy termin składania podań spowodowany jest obowiązyjącym w Instytucie Anglistyki trybem zapisów na zajęcia.

doc. dr Anna Rosner

Przerwa wakacyjna

25 Lipca 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach 6 - 31 sierpnia sekretariat Kolegium MISH będzie nieczynny dla studentów. 


UW na Fb

16 Lipca 2018

Biuro Promocji UW zachęca do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku

www.facebook.com/groups/UWstudenci

Nabór na studia podyplomowe " Rozwój publiczności"

06 Lipca 2018

Instytut Kulturoznawstwa UAM zaprasza do zapoznania się z pierwszymi w Polsce studiami podyplomowymi w zakresie audience development.

Szczegóły na stronieInternational PhD Program Nature-Culture

05 Lipca 2018

The Faculty of "Artes Liberales" welcomes candidates to the International PhD Program Nature - Culture generously supported by the European Union Knowledge Education Development (PO WER) funding mechanism.

This Program is addressed to MA and MS graduates who are interested in exploring questions that combine the input of any of the following disciplines: philosophy, philology, literary studies, history, cultural studies, animal studies, ethnography and anthropology, art history, film studies, theater studies, art, architecture, sociology, psychology, linguistics, gender studies, theology, as well as biology, physics, mathematics, astronomy, computer science, ecology, geology, chemistry.

All PhDs resulting from this Program will be granted in the Humanities or Social Sciences. However, training in Natural Sciences or Exact Sciences will be provided according to individual needs of a given research topic and the previous preparation of the PhD candidate in that respect.

More about the program


Zajęcia w Katedrze im. Tadeusza Mazowieckiego

08 Czerwca 2018

Rejestracje na zajęcia w Kolegium Artes Liberales

07 Czerwca 2018

Rejestracja na zajęcia w Kolegium Artes Liberales (rok akademicki 2018/2019) rozpocznie się 11.06.2018 o godz. 21:00. Będzie się odbywać w następujących grupach i turach:

1.      Rejestracja (3700-18-I-AL) na zajęcia obowiązkowe dla studentów I stopnia artes liberales; rozpocznie się 11.06.2018 o godz. 21:00 a zakończy się 08.10.2018 godz. 23:59

2.      Rejestracja (3700-18-II-AL) na zajęcia obowiązkowe dla studentów II stopnia artes liberales; rozpocznie się 11.06.2018 o godz. 21:00 a zakończy się 08.10.2018 godz. 23:59

3.      Rejestracja (3700-18-AL) na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales. Będzie podzielona na trzy tury:

I tura: dla studentów artes liberales; rozpocznie się 11.06.2018 o godz. 21:00 a zakończy się 25.06.2018 godz. 23:59.

II tura: dla studentów artes liberales oraz AZ, FN, CŚ, MISH i MSMaP; rozpocznie się 28.06.2018 godz. 21:00 a zakończy się 23.07.2018 godz. 23:59.

III tura: dla studentów artes liberales oraz AZ, FN, CŚ, MISH i MSMaP; rozpocznie się 01.09.2018 godz. 21:00 a zakończy się 08.10.2018 godz. 23:59

4.      Rejestracja (3700-18-AL-N) na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales, dla studentów artes liberales z naboru 2018/2019; rozpocznie się 30.07.2018 godz. 21:00 a zakończy się 30.08.2018 godz. 23:59

Studenci MISH z rekomendacją na artes liberales, którzy nie znaleźli się na liście uprawnionych do rejestracji, proszeni są o złożenie w sekretariacie Kolegium Artes Liberales podania o zarejestrowanie na zajęcia.

Akademiki

06 Czerwca 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 czerwca do 2 lipca br. studenci Kolegium MISH mają możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok 2018/2019. Wniosek należy złożyć przez USOSweb, wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu Kolegium.

Stypendia Pomostowe

09 Maja 2018

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję programu Stypendiów Pomostowych. Jest to Program skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. 

Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Rekomendacje

27 Kwietnia 2018

Uprzejmie informuję zainteresowane Studentki i Studentów, że termin składania podań o rekomendację do realizacji minimum programowego na kierunku Prawo wyznaczony został na 20 lipca 2018 r. Ci z Państwa, którzy otrzymają rekomendację zostaną dopisani do rejestracji w USOS WPiA jeszcze w sierpniu i będą mogli brać udział w zapisach na zajęcia na rok akademicki 2018/19. W związku z lipcowym terminem składania podań wyjątkowo nie jest konieczne rozliczenie roku 2017/18, ale wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z minimum na WPiA i wypełnienie innych wymagań wskazanych w kwestionariuszu podania (http://www.mish.uw.edu.pl/wzory ).

Podania o rekomendację na inne kierunki limitowane:

- I stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 r. W tym wypadku wymagane jest rozliczenie roku.

- II stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2018 r.

Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie papierowej (nie należy przesyłać podania i załączników w formie elektronicznej).

z- ca Dyrektora MISH

dr Anna Rosner

Warszawa, 27 04 2018 r.

Granty naukowe

26 Marca 2018

Z przyjemnością zawiadamiam o rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu na grantu naukowe dla studentów Kolegium MISH.

Rada Grantowa Kolegium obradowała w składzie: dr hab. Tatiana Chauvin (przedstawiciel reprezentacji tutorów w Radzie Kolegium), prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz, dr hab. Marek Węcowski (przedstawiciel Dyrekcji Kolegium), Aleksandra Wójtowicz (przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium MISH), prof. dr hab. Szymon Wróbel.

Po niezbędnym uzupełnieniu wniosków przez kandydatów przyznano dofinansowanie na następujące projekty:

p. Paulina Sidor, dofinansowanie badań do pracy magisterskiej na kierunku Kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na temat Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Dofinansowanie w wysokości w wysokości 1140 złotych;

p. Mateusz Wojda, projekt pt. "Katolicka wizja państwa w dramaturgii Williama Shakespeare'a", dofinansowanie kwerendy zagranicznej w wysokości 4775 złotych.

Jednocześnie z ogłoszeniem wyników bieżącej edycji ogłaszam uzupełniającą edycję konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH. Termin składania wniosków: 15. maja b.r.; termin rozstrzygnięcia konkursu: 15. czerwca b.r.

Dyrektor Kolegium MISH

prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Warszawa, 23. marca 2018

Nowe zasady składania podań

05 Marca 2018

W związku z decyzją Prorektor UW ds. studenckich informujemy, że uległy zmianie zasady składania podań.

Podania wymagające wydania decyzji administracyjnej można składać wyłącznie w wersji papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. Dotyczy to następujących podań:

-   podanie o skreślenie z listy studentów,

 podanie o wznowienie na studia (na dany etap lub na seminarium dyplomowe),

-  podanie o obniżenie/umorzenie/rozłożenie na raty opłat.

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH

31 Stycznia 2018

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH.

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00

W dniach 6 - 31 sierpnia sekretariat będzie nieczynny dla studentów


Dyżury

Dyżury w sesji wrześniowej:

Dyżury w sesji wrześniowej:Dyżury w sesji wrześniowej:
Dyżury w sesji wrześniowej:Dyżury w sesji wrześniowej: