Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Wykład otwarty

25 Maja 2018

30 Maja 2018 o godz. 16:00 odbędzie się wykład otwarty z cyklu Krzysztof Michałek Memorial Lecture: The Trouble with Refugees: Xenophobia, Populism and the 2016 American Presidential Election. Wygłosi go prof. Elizabeth Dunn z Indiana University Bloomington. Miejsce spotkania: Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego. Serdecznie zapraszamy!

 

Oferta stypendialna

14 Maja 2018

Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca b.r. upływa termin ubiegania się o stypendia w ramach umów bilateralnych na partnerskich uczelniach amerykańskich:

- studenci

- doktoranci i młodsi pracownicy naukowi

Wyjazd miałby mieć miejsce w drugi semestrze 2018/19.

Proponujemy także zapoznać się z ofertą stypendialną Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz z wyszukiwarką ?Mobilność naukowa i edukacyjna na UW?


Stypendia Pomostowe

09 Maja 2018

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję programu Stypendiów Pomostowych. Jest to Program skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. 

Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Konkurs Prawo w tłumaczeniu 2018

08 Maja 2018

Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej zaprasza studentów do wzięcia udziału w II edycji konkursu tłumaczeniowego Prawo w tłumaczeniu.

Szczegóły na stronie.

Rekomendacje

27 Kwietnia 2018

Uprzejmie informuję zainteresowane Studentki i Studentów, że termin składania podań o rekomendację do realizacji minimum programowego na kierunku Prawo wyznaczony został na 20 lipca 2018 r. Ci z Państwa, którzy otrzymają rekomendację zostaną dopisani do rejestracji w USOS WPiA jeszcze w sierpniu i będą mogli brać udział w zapisach na zajęcia na rok akademicki 2018/19. W związku z lipcowym terminem składania podań wyjątkowo nie jest konieczne rozliczenie roku 2017/18, ale wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z minimum na WPiA i wypełnienie innych wymagań wskazanych w kwestionariuszu podania (http://www.mish.uw.edu.pl/wzory ).

Podania o rekomendację na inne kierunki limitowane:

- I stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 r. W tym wypadku wymagane jest rozliczenie roku.

- II stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2018 r.

Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie papierowej (nie należy przesyłać podania i załączników w formie elektronicznej).

z- ca Dyrektora MISH

dr Anna Rosner

Warszawa, 27 04 2018 r.

Nowe zasady składania podań

05 Marca 2018

W związku z decyzją Prorektor UW ds. studenckich informujemy, że uległy zmianie zasady składania podań.

Podania wymagające wydania decyzji administracyjnej można składać wyłącznie w wersji papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. Dotyczy to następujących podań:

-   podanie o skreślenie z listy studentów,

 podanie o wznowienie na studia (na dany etap lub na seminarium dyplomowe),

-  podanie o obniżenie/umorzenie/rozłożenie na raty opłat.

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH

31 Stycznia 2018

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH.

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

poniedziałki 12.00 -13.00, Kolegium MISH pok. 202

pierwsza środa miesiąca - Kolegium MISH, sala 204,  9:30-10:30

pozostałe środy - Karowa 18, p. 101, 10:00-14:00

środy 11.30-13.00 Kolegium MISH, pok. 204

czwartki, godz. 12.30-13.30, Kolegium MISH, pok. 204

wtorki 12.00 - 13.00, Kolegium MISH pok. 202
środy 10.15 - 11.45 Kolegium MISH, pok. 204


czwartki 14.00 - 15.00 Kolegium MISH pok. 202
wtorki 12:00-13:00 (Kolegium MISH)
czwartki 13:15-14:15 (Zakład Historii Starożytnej IH)